Belastingen op bedrijven vallen niet weg

West-Vlaanderen – De N-VA-fractie heeft het aangepast meerjarenplan voor 2020 en 2021 van de provincie West-Vlaanderen doorgelicht. Fractievoorzitter Kristof Pillaert: “Door de coronacrisis is dit een aangepaste begroting. De maatregelen door corona op middellange en lange termijn zijn goed maar de meerderheidspartijen willen de getroffen bedrijven niet vrijstellen voor de bedrijfsbelasting. De belasting op jachtverloven blijkt dan een pestbelasting te zijn en dient afgeschaft te worden. Tenslotte eisen we concretere maatregelen voor de dreigende Brexit. Vooral West-Vlaanderen is heel kwetsbaar door de Brexit.”

Fractievoorzitter Kristof Pillaert uit Hooglede valt meteen met de deur in huis: “In deze begroting zien we heel veel verschuivingen naar 2021 van zaken die niet uitgevoerd konden worden dit jaar omwille van de coronacrisis. Daar hebben we begrip voor. Onze fractie bereidde de budgetbesprekingen grondig voor en diende 170 technische vragen op voorhand in.”

Bedrijfsbelasting

“Zolang de coronacrisis duurt, vraagt de N-VA-fractie aan de deputatie dat bedrijven getroffen door corona symbolisch worden vrijgesteld van de bedrijfsbelasting. De meerderheid heeft dit voorstel niet goedgekeurd. Vooral van Open VLD vinden we dit toch wel opmerkelijk omdat hun nationale Open VLD de provinciale en gemeentelijke bedrijvenbelasting op 4 december wil afschaffen terwijl op 3 december daar toch door de provinciale Open VLD-fractie vóór gestemd wordt. Begrijpe wie kan….

Concretere maatregelen voor Brexit

“Al enkele malen zijn we gedurende de afgelopen maanden tussengekomen in deze raad over de nakende Brexit. En keer op keer worden we met een kluitje in het riet gestuurd. De Brexit zou voor de provincie West-Vlaanderen neerkomen op een verlies van ongeveer 221 miljoen euro op jaarbasis en bedreigt meer dan 11.000 West-Vlaamse jobs in West-Vlaanderen. We verwachten concretere maatregelen van de provincie hier voor.”

Belasting op jachtverloven

“De belasting op jachtverloven blijkt dan een pestbelasting te zijn en dient afgeschaft te worden. De opbrengsten wegen immers niet op tegen de kosten van de inning.”

Coronabudget

"We stellen vast dat er verschuivingen gebeuren van normale budgetten naar coronamaatregelen. Dit zijn zaken die sowieso elk jaar in het budget staan ingeschreven. Als voorbeeld nemen we de actie rond 100% West-Vlaams. Elk jaar werd er € 185 000 voorzien voor de promotie van hoeve- en streekproducten. Dit jaar zien we dit bedrag verhuizen naar de coronamaatregelen. Een verschuiving die eigenlijk niet nodig is of het zou moeten zijn dat de deputatie de portefeuille van genomen relancemaatregelen wat wil aandikken."

“Verschuivingen aan de uitgavenzijde vonden we dan weer niet terug. Zo zijn wij van oordeel dat er bepaalde uitgaven konden verschoven worden in coronatijden. Hierbij denken we zeker aan de uitgaven rond de internationalisering van het onderwijs. Ons lijkt het nu zeker niet het moment om studenten op buitenlandse stages te sturen.”

"We kijken uit naar 2021, op naar een jaar waarbij ons leven opnieuw wat normaal kan worden. We moeten de nieuwe kansen door de coronacrisis aangrijpen. We hopen dat het provinciebestuur extra zuurstof wil geven aan onze West-Vlaamse bedrijven. We zullen daar voor blijven voor ijveren, besluit fractievoorzitter Kristof Pillaert.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is