Sport

Sport draagt bij aan de gezondheid, zowel lichamelijk als mentaal, en versterkt het groepsgevoel en de samenhorigheid. Het is bij uitstek een van de bouwstenen van ons sociaal weefsel. Daarom wil de N-VA dat iedereen in zijn buurt op een kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier kan sporten. En dat een leven lang.

Zo moet er al van bij de kinderopvang aandacht zijn voor voldoende beweegprikkels. In het schoolsportbeleid stimuleren en steunen we succesvolle concepten zoals Multimove en Brede School.

Ook senioren, mensen met een beperking, minder kapitaalkrachtigen en gedetineerden, bijvoorbeeld, moeten kunnen sporten. Daarom zijn we voorstander van gerichte samenwerkingsverbanden zoals het Steunpunt G-Sport.

De N-VA wil zowel de clubwerking structureel versterken als investeren in anders georganiseerde sportvormen. Bewegen is gezond, het doet er niet toe binnen welke sportdiscipline.

Sport is een persoonsgebonden materie en verdwijnt vanaf 1 januari 2018 bij de provincie.

Nieuws over dit onderwerp