Speedpedelecs toelaten op alle West-Vlaamse Groene Assen waar geen veilig alternatief mogelijk is

Op 31 mei 2022, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

West-Vlaanderen – N-VA West-Vlaanderen wil de speedpedelecs toelaten op alle provinciale Groene Assen waar geen veilig alternatief mogelijk is. Op dit ogenblik mag dit slechts op de Groene Assen die het label fietssnelweg meegekregen hebben. Dit geldt dus slechts voor de Stroroute, de Vrijbosroute en het Guldensporenpad. “Dit is totaal niet logisch”, aldus provincieraadslid Luc Coupillie uit Diksmuide.

De speedpedelec kent een sterke opmars in ons land. Ook in West-Vlaanderen zien we deze steeds vaker opduiken. Vanaf 2019 werd in onze provincie een toename van die snelle fietstuigen geregistreerd met ongeveer 1500 per jaar.

Tijdens controles blijken de regels voor de gebruikers van speedpedelecs wel niet altijd even goed gekend. Volgens de wegcode is een speedpedelec geen 'rijwiel’ (gekenmerkt door fietssymbool), maar een bromfiets ‘klasse P’. De regels daarvoor lopen grotendeels gelijk met die voor een gewone bromfiets klasse B (tot 45 km/u).

Fietsberaad Vlaanderen, een kenniscentrum voor fietsbeleid, adviseert wegbeheerders om de speedpedelec in grote mate gelijk te schakelen met de fiets, met als cruciale voorwaarde dat deze snelle e-bikes zich ook moeten aanpassen aan het verkeersreglement en dus op bepaalde plaatsen aan de snelheid van een gewone fiets.

In die zin stelde provincieraadslid Luc Coupillie aan gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe in de provincieraad van 19 mei 2022 de vraag om de speedpedelecs toe te laten op alle provinciale Groene Assen waar geen veilig alternatief mogelijk is. Op dit ogenblik mag dit slechts op de Groene Assen die het label fietssnelweg meegekregen hebben. Dit geldt dus slechts voor de Stroroute, de Vrijbosroute en het Guldensporenpad.

Het antwoord van de gedeputeerde was duidelijk: “We zullen aan de huidige reglementering niets wijzigen; er is misschien ruimte voor voortschrijdend inzicht, maar we behouden op dit moment de Groene Assen voor recreatief verkeer.”

Het is dus klaar dat de deputatie op 2/3 van haar Groene Assen de speedpedelecs weert en op 1/3 dan weer toelaat. Luc Coupillie: “Ik vind de redenering om tot dit besluit te komen nogal vreemd. Alle Groene Assen zijn recreatieve routes, ook die assen die het label fietssnelweg krijgen. Waarom speedpedelcs minder het recreatieve verkeer verstoren op de Vrijbosroute dan bv op de Groene 62 is me een raadsel. Ik denk dat het functionele en het recreatieve hand in hand kunnen gaan, vooral ook omdat beiden een eigen tijdsplan hebben: ’s morgens om 7 uur is er geen recreatief verkeer, terwijl dan net het functionele verkeer een piek kent. Omgekeerd, wanneer het recreatieve piekt, valt het functionele stil.”

“Hopelijk komt bij de deputatie vlug het voortschrijdend inzicht zodat bestuurders van speedpedelecs zich  mogen verplaatsen op alle Groene Assen als er geen veilig alternatief is,” besluit raadslid Coupillie.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is