River Terminal Roeselare vanaf 2019 operationeel

Op 30 november 2016, over deze onderwerpen: Economie en ondernemen

West-Vlaanderen / Roeselare / Izegem - De River Terminal Roeselare op de grens van Izegem en Roeselare zal normaal gezien vanaf 2019 operationeel zijn. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) van gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V).

Initieel was het de bedoeling dat het een trimodaal project zou worden, maar een spoorterminal blijkt na een onderzoek door Antea Group niet haalbaar. “Eén van de belangrijkste voorwaarden om een spoorterminal rendabel te maken is dat er voldoende wagons kunnen worden ontvangen. In principe heeft een bloktrein 27 wagons en een spoorlengte van ongeveer 650 meter nodig. De maximale mogelijke spoorlengte op die locatie blijkt echter beperkt te zijn tot ongeveer 150 meter”, aldus de gedeputeerde. “Bovendien werd de vraag gesteld of een dergelijke ontwikkeling op korte afstand van de haven van Zeebrugge en Transportcentrum LAR wel zinvol is.”

“Op basis van eerder uitgevoerde marktanalyses zullen via deze terminal vooral bulk en paletten zoals bouwmaterialen en bio-reststromen in de goederenstroom opgenomen worden, maar naar de toekomst toe wil men alle mogelijkheden openhouden”, zegt provincieraadslid Himpe.

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) laat ook weten dat ze de terminal in concessie willen geven van RTW nv, de River Terminal Wielsbeke. Op die manier zal er gestreefd worden naar een maximale synergie tussen beide terminals. Een volgende stap na of gedeeltelijk parallel met de aanleg van de River Terminal Roeselare is dat er private exploitanten worden gezocht door middel van marktconsultatie.

Er moet nog een technische studie uitgevoerd worden voor de aanleg van de Terminal in Roeselare, gevolgd door een aanbesteding van de werken. De kostprijs van de aanleg van de binnenvaartterminal wordt geraamd op 5,5 miljoen euro die voor 80 procent zal gefinancierd worden door W&Z en het resterende deel door RTW nv.

“Het is een goede zaak dat er een bijkomende terminal komt langs het kanaal Roeselare-Leie om de goederenstroom op de weg om te leiden naar transport via de binnenvaart”, besluit Himpe.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is