N-VA wil dat de provincie de lokale handel meer ondersteunt

Op 30 januari 2019, over deze onderwerpen: Economie en ondernemen

West-Vlaanderen - N-VA heeft bij monde van provincieraadslid Isabelle Vandenbrande gepleit in de provincieraad om lokale handelaars in de kernen meer te ondersteunen. De provincie erkent dat de acties van de voorbije bestuursperiode onvoldoende zijn en wil deze legislatuur er een prioriteit van maken in samenwerking met de gemeentes.

Provincieraadslid Isabelle Vandenbrande is zelf ondernemer in Beernem en weet dus waarover ze spreekt: “Kleinhandel en horeca leven bij gratie van hun bezoekers, ze zorgen voor beleving in onze steden en gemeenten, ze zijn vaak naast een economische ook een sociale factor en sponsor van culturele en sportverenigingen. Nu komt dit meer en meer onder druk door e-commerce.”

Raadslid Vandenbrande wil dat de provincie samen met de gemeentes een optimaal kader schept om kleinhandel en horeca te helpen. Dit kan door doelgerichte acties op poten te zetten om mensen te stimuleren lokaal te shoppen en te genieten. Daarom wil N-VA het project Krak West uitbreiden naar alle West-Vlaamse gemeentes. Op dit moment loopt dit project bij 10 West-Vlaamse gemeentes. Het EFRO-project Krak West: ”ik koop lokaal bij een winkelier van hier” is alvast positief en een goede bewustmaking.”

Krak West staat voor Krachtige kernen in West-Vlaanderen en heeft onder meer als doel om een ondernemers vriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen te bevorderen en de handelskernen waarvan de kleinhandelaars de actoren zijn te versterken.

De voorbije bestuursperiode heeft de provincie vanuit een ondersteunende rol de gemeentes bijgestaan rond lokale economie. Zo heeft de provincie een tool ontwikkeld om data van leegstaande handelszaken ter beschikking te stellen en werden er stedelijke regionale ondernemerscentra opgericht om van daaruit schepenen van lokale economie samen te brengen om een uitwisseling van best practices mogelijk te maken.

Provincieraadslid Vandenbrande: “De provincie erkent nu dat het nog beter moet en wil in deze legislatuur een prioriteit maken van kernversterking bij lokale handelaars. We kijken alvast uit naar hun voorstellen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is