Isabelle Vandenbrande

Provincieraadslid

Bediende. Voormalig uitbaatster van een boetiek. Bestuurslid N-VA Beernem & bestuurslid arrondissement Brugge-Torhout-Oostkust. Provincieraadslid sinds 2019.

- lid van de 3de commissie:

 • Toerisme en recreatie

Toerisme, toeristische evenementen, toeristische en recreatieve promotie, openluchtrecreatie en Transfo.

 • Onderwijs

Flankerend onderwijsbeleid

 • Bovenlokale veiligheidsvoorzieningen en -initiatieven

Ondersteuning van bovenlokale opleidingsinitiatieven in het veiligheidsdomein, MUG en reddingsdiensten.

 • Erfgoed

Landschappelijk en archeologisch erfgoed, erfgoedcommunicatie, erfgoedontsluiting, erfgoededucatie, molens, herinneringseducatie en Oorlog en Vrede.

 • Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke planning, Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, specifieke bevoegdheid stedenbouwkundige beroepen.

 • Algemene en ondersteunde dienstverlening

Accommodatie, economaat, algemene ondersteunende dienstverlening, logistiek, facilitaire diensten en gebouwen.

 • Personeel

Personeelszaken inclusief gelijke kansenbeleid, interne en externe vorming, sociale dienst.

- lid van de 4de commissie:

 • Milieu, natuur en landschap

Duurzame ontwikkeling, natuur- en groenbeleid, domeinen en groene assen, landschappen, natuur- en milieueducatie, Acasus, klimaatbeleid, regionale landschappen, stadslandschappen en bosgroepen.

 • Informatietechnologie

ICT, technische architectuur en informatiearchitectuur, GIS, datawarehousing, strategische en operationele ICT-projecten, Slimme regio West-Vlaanderen - digitale transformatie.

 • Mobiliteit

Mobiliteit, wegen, trage wegen en fietspaden. 

 • Landinrichting

Landinrichtingsprojecten.