N-VA vraagt om fietspaden beter te onderhouden in West-Vlaanderen

Op 31 maart 2022, over deze onderwerpen: Financiën en begroting, Mobiliteit en openbare werken

West-Vlaanderen / Diksmuide – Provincieraadslid Luc Coupillie (N-VA) vraagt de West-Vlaamse deputatie om in samenwerking met de steden en gemeenten een subsidiereglement op te maken om de fietspaden gelegen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk beter te onderhouden. “De provincie wil echter niet ingaan op ons voorstel omwille van budgettaire redenen. In de provincie Oost-Vlaanderen bestaat er wel zo een reglement,” aldus raadslid Coupillie.

Het Vlaams fietsnetwerk wordt gevormd door het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF), een netwerk van gemeentegrensoverschrijdende fietsinfrastructuur dat woonkernen en attractiepolen verbindt. De provincie is nauw betrokken bij de uitbouw van dit netwerk en ondersteunt de lokale overheid bij het actualiseren van dit netwerk.

Provincieraadslid Luc Coupillie uit Diksmuide: “Het aanleggen van een goed functionerend netwerk is één zaak, maar ook onderhoud van deze fietspaden is  belangrijk. Uiteraard weegt dit laatste ook op de budgetten van de lokale overheid. Zo kan ook een gemeente met een relatief laag bevolkingsaantal maar uitgestrekte oppervlakte veel kilometers op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk in stand moeten houden. Gezien de bovenlokale doeleinden is dit eigenlijk een unfaire lokale tussenkomst, als het onderhoud überhaupt al volgens de regels wordt uitgevoerd. Indien niet is de fietser uiteraard de dupe. Vandaar de vraag dat de Provincie hier een regulerende rol zou spelen in de vorm van een subsidie naar de lokale overheid toe, een gemeente of gemeentebedrijf. Dit gaat over bermen maaien, het wegdek vegen, haagkanten snoeien, zijdelingse waterlopen onderhouden, herstellen en/of vervangen van de belijningen, markeringen en bebordingen, herstellen van beschadigingen in de verharding, het sneeuw- en ijsvrij maken.”

“Wij vragen dus om een reglement op te maken met betrekking tot het toekennen van subsidies voor regulier onderhoud van fietspaden op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk voor lokale overheden, uitgerekend in kilometers onderhoud. Er kan hier ook een gradueel onderscheid gemaakt worden tussen een fietssnelweg en een functioneel fietspad.”

“De provincie wil echter niet ingaan op ons voorstel omwille van budgettaire redenen. Dit is heel jammer. Aan politiek doen is keuzes maken. Wij zouden “preus” zijn om dit voorstel uit te werken. De deputatie kiest er echter voor om het provinciale magazine Preus uit te brengen. Je kunt je geld maar één keer uitgeven. Onze keuze is snel gemaakt: het budget voor het magazine zou kunnen gebruikt worden voor het onderhoud van de fietspaden”, besluit provincieraadslid Luc Coupillie. 

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is