N-VA volgt West-Vlaams Brexitplan op

Op 11 oktober 2019, over deze onderwerpen: Economie en ondernemen, Externe Relaties en Europese Programma's

West-Vlaanderen / Zeebrugge – De N-VA-fractie heeft in de West-Vlaamse provincieraad de deputatie ondervraagd over de stand van zaken van het op te richten West-Vlaamse Brexitfonds. Provincieraadsleden Sigrid Vandenbulcke en Kristof Pillaert: “De Brexit bedreigt meer dan 11 000 West-Vlaamse jobs in West-Vlaanderen. We moeten ons op het ergst mogelijk scenario voorbereiden. De provincie heeft bevestigd dat er 6 miljoen euro Europese middelen worden opgehaald om specifieke acties te ontwikkelen.”

Fractievoorzitter Kristof Pillaert uit Hooglede: “De Brexit bedreigt meer dan 11 000 West-Vlaamse jobs in West-Vlaanderen, vooral in de sectoren logistiek, voeding, kunststoffen & rubber en textiel.  Het Verenigd Koninkrijk is de 4de grootste exportmarkt voor Vlaanderen en het kan de West-Vlaamse economie 221 miljoen euro kosten bij een harde Brexit. We juichen de initiatieven dus zeker toe van het provinciebestuur om samen met het bedrijfsleven een West-Vlaams Brexitplan te lanceren.”

“De provincie heeft bevestigd dat er een aantal maatregelen dienen genomen te worden op vlak van arbeidsmarkt, op vlak van herstel van de competitiviteit van onze bedrijven en op het vlak van de export. Via de GTI West-Vlaanderen zal er 6 miljoen euro Europese middelen opgehaald worden om specifieke acties te ontwikkelen. Een GTI is een Europees financieringsinstrument (Geïntegreerde Territoriale Investeringen).  Zo zouden werknemers bij risicosectoren sneller aan een nieuwe job worden geholpen. Daarnaast zullen deze middelen ook dienen om nieuwe bedrijven aan te trekken via de haven van Zeebrugge om in onze provincie te investeren,” besluit provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke uit Menen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is