Externe Relaties en Europese Programma's

De provincie West-Vlaanderen vormt een belangrijke schakel tussen haar burgers en Europa. In eigen regio worden voor elke streek specifieke oplossingen en acties uitgewerkt, in samenwerking met steden en gemeenten, streekplatforms, intercommunales of partners.

Samen met diverse partners geeft de provincie vorm aan vier streekhuizen, die een grotere afstemming, samenwerking en synergie tussen de streekpartners en de streekinitiatieven bevorderen.
De provincie is betrokken in heel wat Europese programma's en werkt hiervoor nauw samen met de aangrenzende regio's. Daarnaast werkt de provincie nauw samen met regio's in Polen en China.

Nieuws over dit onderwerp

N-VA volgt West-Vlaams Brexitplan op

West-Vlaanderen / Zeebrugge – De N-VA-fractie heeft in de West-Vlaamse provincieraad de deputatie ondervraagd over de stand van zaken van het op te richten West-Vlaamse Brexitfonds …