Meer bos in West-Vlaanderen met minibossen

Op 5 juni 2019, over deze onderwerpen: Milieu en klimaat

West-Vlaanderen / Menen – West-Vlaanderen is de meest bosarme provincie van Vlaanderen. N-VA wil hier iets aan doen. Provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke uit Menen: “Met het concept Tiny Forests (minibossen) kun je kleine oppervlakten bebossen.” Het provinciebestuur laat weten alvast meer te willen inzetten op extra natuur buiten de provinciedomeinen. Tiny Forests kunnen hier alvast een onderdeel van uitmaken.

West-Vlaanderen is de meest bosarme provincie van Vlaanderen: slechts 11.146 ha of 3,5% van de oppervlakte van de provincie bestaat uit bos. “Dat staat in schril contrast met de bosrijkste provincie Limburg, namelijk 54.287 ha of 22%. Als bosarme provincie kan de provincie de motor zijn om meer bos in West-Vlaanderen te ontwikkelen,” aldus provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke. Meer bomen zijn zeker nodig in onze provincie, onlangs heeft het Agentschap Natuur en Bos (ANB) nog beslist 11.000 bomen in het Vagevuurbos in Wingene te kappen. Een beslissing die moeilijk uit te leggen is voor de burger.” 

“Om meer bos te realiseren, kunnen we inventief zijn. Tiny Forests kunnen een oplossing bieden omdat slechts kleine oppervlakten dienen bebost te worden. Deze Tiny Forests bestaan uit inheemse bomen en struiken en hebben de grootte van een tennisveld. De ongeveer 600 bomen mogen minimaal tien jaar ongestoord groeien op verrijkte grond en op die manier heb je na tien jaar het effect van een honderdjarig bos. Deze kleine bossen zijn 30 keer dichter begroeid en 100 keer biodiverser zijn dan traditionele bosplantsoenen. Dit betekent 30 keer zo veel zuurstofproductie en CO2-opname.”

Oudenaarde is de eerste stad in Vlaanderen die hier op inzet, in Nederland zijn er al 21 dergelijke bosjes. Het komende jaar komen er nog 50 bij. Ook in West-Vlaanderen staan op dit moment Roeselare en Brugge open voor dit concept. Dit concept is overgewaaid uit India, Pakistan en Amerika.

Het provinciebestuur laat weten alvast meer te willen inzetten op natuurverbinding buiten de provinciedomeinen, Tiny Forests kunnen hier één van zijn. Extra natuur en natuurverbinding zullen een grote rol spelen in het komende meerjarenplan. Geschikte locaties selecteren voor natuurverbinding maakt deel uit van de oefening die op dit moment loopt. “In de provincieraad worden regelmatig de aankoop van kleine stukjes grond goedgekeurd. Er kan onderzocht worden of deze stukjes Tiny Forests in aanmerking komen. Gronden langs de Leie in Lauwe of naast Groene Assen zoals de Kezelbergroute en het Guldensporenpad kunnen in aanmerking komen , aldus raadslid Vandenbulcke.

Bij de realisatie wordt veel belang gehecht aan de participatie van lokale burgers, scholen en lokale overheden. “We zijn alvast tevreden met het positief antwoord van het provinciebestuur. We hopen dat de provincie de motor kan zijn om dit uit te rollen samen met de West-Vlaamse gemeentes, de West-Vlaamse bosgroepen en private eigenaars,” besluit raadslid Vandenbulcke.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is