Gouverneur volgt N-VA over aanpak illegalen in Zeebrugge

Op 29 maart 2019, over deze onderwerpen: De Vlaamse Kust, Veiligheid

West-Vlaanderen – De West-Vlaamse N-VA reageert tevreden bij monde van provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke over het standpunt van de West-Vlaamse gouverneur over de aanpak illegalen Zeebrugge. Dit naar aanleiding van de aankondiging van de burgemeester van Brugge voor een lakser beleid. “De gouverneur zal scherp toezien op de wettigheid van het beleidsvoornemen van de burgemeester van Brugge voor een laksere aanpak van illegale migratie. Dit blijkt uit het antwoord van een schriftelijke vraag aan de gouverneur.”

De burgemeester van Brugge had vorige maand nog gepleit voor een menselijkere aanpak voor illegale migranten. Zo wil hij geen politietussenkomsten meer bij voedselbedelingen en dient er een zone van gegarandeerd ongestoord verblijf rondom een infopunt te zijn.

“De gouverneur laat weten zeer kritisch te zijn tegenover nieuwe beleid. Indien dit mocht geïnstalleerd worden, zal dit getoetst worden aan de wettigheid. Hij zal dit nauwgezet opvolgen en vreest met dit beleidsvoornemen van stad Brugge voor een aanzuigeffect zoals destijds in Calais”, aldus provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke. “De onzekere situatie over de Brexit kan de situatie nog verergeren. Indien er een harde Brexit komt zonder douaneafspraken, zullen er ongetwijfeld lange rijen vrachtwagens staan aan te schuiven. Transmigranten zullen dan meer tijd hebben om in de vrachtwagens te klimmen.”

De uitvoering van het verklaarde beleid van de burgemeester van Brugge zou kunnen leiden tot een ongewilde onveiligheidssituatie. Een infopunt voor transmigranten, een ruimer gedoogbeleid van de politie en een expliciete aankondiging van voedselverdeling kan de concentratie van transmigranten verhogen.

De gouverneur heeft zijn standpunt kenbaar gemaakt aan de burgemeester van Brugge op het structureel overleg transmigratie op woensdag 27 februari. De gouverneur twijfelt er niet aan dat de burgemeester van Brugge zich aan de conclusies van de vergadering zal houden.

Provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke reageert opgelucht: “Wij ondersteunen ten volle de maatregelen van de task force die werd opgericht door de toenmalige minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon. We willen absoluut geen 2de Calais in Zeebrugge. We volgen deze problematiek verder op.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is