1.058 extra schoolbanken in West-Vlaanderen

Op 8 januari 2023, over deze onderwerpen: Onderwijs

De Vlaamse Regering investeert in extra schoolbanken in West-Vlaanderen. In lijn met het ‘masterplan scholenbouw 2.0’ verhoogt de Vlaamse Regering de capaciteit waar de noden het hoogst zijn. Minister van Onderwijs Ben Weyts creëert nu 1.058 extra plaatsen in het secundair onderwijs van West-Vlaanderen. “We investeren daarvoor de komende twee jaar meer dan € 14 miljoen in West-Vlaanderen”, zegt minister Ben Weyts. “We hebben dringend bijkomende schoolbanken nodig. Ik steek daarvoor mijn nek uit als minister van Onderwijs.”

Vlaanderen voorziet deze regeerperiode in totaal een recordbedrag van € 3 miljard voor nieuwe of vernieuwde schoolinfrastructuur. Dat is nog eens € 500 miljoen meer dan in de vorige regeerperiode, toen de inhaalbeweging werd ingezet. Ook het budget voorzien voor extra plaatsen in bestaande scholen is met € 360 miljoen historisch hoog, zelfs de helft méér dan in de vorige regeerperiode.

Heel wat steden en gemeenten in West-Vlaanderen worstelen met een veranderende demografie. De nood aan bijkomende schoolcapaciteit vormt daarbij een grote uitdaging. In verschillende steden en gemeenten is er in de toekomst nood aan extra schoolbanken. De capaciteitsmonitor dient als leidraad voor de investeringen in extra capaciteit. Die toont aan waar tegen schooljaar 2027-2028 een tekort wordt verwacht. Daarom focust de Vlaamse Regering bij de bouw van nieuwe schoolgebouwen in de eerste plaats op het secundair onderwijs, omdat de noden daar het hoogst zijn.

De komende twee jaar wordt daarom meer dan € 14 miljoen geïnvesteerd in 1.058 extra schoolbanken in het secundair onderwijs in West-Vlaanderen. Het gaat onder meer om regio Roeselare, waar bijna 600 schoolbanken bijkomen. Maar ook in regio Kortrijk komen investeringen in extra schoolbanken.

“Goede infrastructuur is vitaal voor de onderwijskwaliteit. Vooral in het secundair onderwijs is er grote nood aan extra capaciteit. Daar zetten we dan ook sterk op in”, zegt minister Weyts. “De onderwijskwaliteit kan niet verhogen zonder te voorzien in de gepaste infrastructuur.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is